ΔΣ και Προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο "θέατρο ένα"

Πρόεδρος: Κλείτος Ιωαννίδης

Γραμματέας: Ρίκκος Μαππουρίδης

Ταμίας: Ιωάννης Ευσταθίου

Μέλη: 
Παντελής Κούρος
Ανδρέας Χριστόπουλος
Γιώργος Ιωάννου

Προσωπικό "θέατρο ένα"
 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Αντρέας Χριστοδουλίδης. 

Θεατρολόγος/Διοικητική Λειτουργός: Άντρη Σιακαλλή.
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων: Νάνσια Παλάλα